دفتر مرکزی:
تهران – خ آفریقا – بین چهارراه جهان کودک و میرداماد – برج نگین آفریقا – بلاک ۸۸ – طبقه دهم – واحد ۱۰۰۸
تلفکس:۱۹-۸۸۸۷۴۴۱۸-۰۲۱ و ۲۵-۸۸۸۷۰۶۲۴-۰۲۱و ۸۸۷۸۰۰۵۵-۰۲۱
وب سایت: www.tehranitransport.com
ایمیل: info@tehranitransport.com
واحد بازرگانی و استعلام حمل:
مهندس امیر محمدی amir@tehranitransport.com
واحد اجرایی و عملیات:
مهندس محمد تهرانیها m.tehrani@tehranitransport.com
واحد پروژه ها:
مهندس حسین تهرانیها Hossein.tehrani@tehranitransport.com