• شرکت حمل و نقل سنگین و فوق سنگین وزین ترابر در یک نگاه

    با توجه به پیشرفت اقتصادی کشور و افزایش روزافزون نیاز به حمل محمولات سنگین و فوق سنگین ,حجیم از قبیل توربین ، ژنراتور و ترانس و سایر تجهیزات حساس و حیاتی نیروگاهی و پالایشگاهی کشور، این شرکت با سرمایه گذاری عظیم و خرید از معتبرین شرکت سازنده بوژی شرکت گلدهوفر آلمان به عنوان یکی از معدود شرکتی که دارای بیشترین محور بوژی ملکی گلدهوفر در ایران می باشد خود را...
    ادامه مطلب